Polityka prywatności
Zespół Maltor dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów. Dlatego opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, abyś nie musiał się martwić o to, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, które podałeś nam do rejestracji.

Składając wniosek w serwisie maltor.com wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Maltor wszystkich danych wprowadzonych do rejestracji w celu prawidłowego świadczenia usług sprzedażowych przewidzianych w Ofercie Publicznej. Prawidłowe świadczenie usług sprzedaży lub wynajmu zbiorników wiąże się z przekazaniem Twoich danych kontrahentom Maltor, osobom i organom administracyjnym zajmującym się techniczną organizacją, administracją i obsługą przestrzeni adresowej Internetu oraz przechowywaniem informacji na serwerach podłączonych do Internet, w szczególności w ramach procedur i wymogów ustanowionych przez ICANN.

Składając wniosek na stronie internetowej, potwierdzasz również, że zapoznałeś się z listą swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 8 ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”. Lista ta jest dostępna pod następującym linkiem: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

1. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Podczas rejestracji w serwisie prosimy o podanie niezbędnych danych osobowych w ilości niezbędnej do świadczenia usług. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych danych osobowych, jeśli to konieczne.
1.2. Pliki cookie — gdy odwiedzasz naszą witrynę, wysyłamy jeden lub więcej plików cookie do Twojego komputera lub innego urządzenia. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawy jakości świadczonych usług: zapamiętywania ustawień użytkownika.
1.3. Informacje o wizytach – kiedy wchodzisz na stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują określone informacje. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki i język oraz data i godzina żądania.
1.4. Sprzedaż usług na stronach partnerskich — Niektóre z oferowanych przez nas usług są połączone z innymi witrynami. Dane osobowe, które podajesz na takich stronach, mogą być nam udostępniane w celu świadczenia tych usług. Przetwarzamy tego rodzaju informacje zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
1.5. Maltor może przetwarzać dane osobowe na serwerach na Ukrainie iw innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe użytkowników są przetwarzane poza krajem użytkownika.

2. UDZIELANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
2.1. Udostępniamy Twoje dane osobowe innym tylko w następujących ograniczonych okolicznościach:
2.1.1. Mamy na to Twoją zgodę. Potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na przekazanie jakichkolwiek informacji poufnych.
2.1.2. Mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że dostęp, wykorzystywanie, przechowywanie lub ujawnianie takich informacji jest konieczne, aby:
2.1.2.1. przestrzeganie ustawodawstwa Ukrainy, w tym udzielanie informacji na żądanie osób fizycznych i prawnych, instytucji, organizacji dowolnej formy własności lub organów państwowych, które mają prawo do otrzymywania takich informacji zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy;
2.1.2.2. badanie potencjalnych naruszeń Oferty Publicznej, które polega na przekazywaniu informacji o Tobie w odpowiedzi na należycie wykonane wezwanie pełnomocnika do udzielenia informacji o naruszeniu;
2.1.2.3. wykrywanie i zapobieganie oszukańczym działaniom, a także rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa i eliminowanie awarii technicznych;
2.1.2.4. ochrony przed bezpośrednim zagrożeniem praw, mienia lub bezpieczeństwa Maltora, jego użytkowników lub społeczeństwa, w ramach ustawodawstwa Ukrainy.

3. OCHRONA INFORMACJI
3.1. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują w szczególności wewnętrzny przegląd procesów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie i fizyczne środki bezpieczeństwa danych, zapobiegające dostępowi osób nieupoważnionych.

4. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH AKTUALIZACJI
4.1. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci dostęp do Twoich danych osobowych i albo je poprawić, jeśli są nieprawidłowe, albo usunąć je na Twoje żądanie, chyba że ich zachowanie jest wymagane przepisami prawa lub uzasadnionymi celami biznesowymi. Przed przetworzeniem wniosków prosimy użytkowników o potwierdzenie swojej tożsamości oraz informacji, które chcą odzyskać, poprawić lub usunąć.

5. MODYFIKACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
5.1. Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu ulec zmianie. Zmiany w polityce prywatności będą publikowane na tej stronie.
Made on
Tilda